ĐỒNG HỒ NỮ

DNN 05- DÂY NỊT nam HÀNG HIỆU " DIESEL "da Bò nguyên miếng size 34/4cm "hand made/made in italy"

DNN 05- DÂY NỊT nam HÀNG HIỆU " DIESEL "da Bò nguyên miếng size 34/4cm "hand made/made in italy"

DNN 06- DÂY NỊT nam " OFFICINA-BELTS " size 38-40/3,5cm " hàng: hand made / made in italy "

DNN 06- DÂY NỊT nam " OFFICINA-BELTS " size 38-40/3,5cm " hàng: hand made / made in italy "