DÂY NỊT NAM

DNN 01 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da màu Nâu size 34 - 36 / 3,5cm

DNN 01 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da màu Nâu size 34 - 36 / 3,5cm

DNN 02 - DÂY NỊT NAM HIỆU " CALVIN- KLEIN " size 36 - 3.5cm

DNN 02 - DÂY NỊT NAM HIỆU " CALVIN- KLEIN " size 36 - 3.5cm

DNN 03 - DÂY NỊT NAM " NIKE " màu đen - da cực chất /size 36 /3,5cm

DNN 03 - DÂY NỊT NAM " NIKE " màu đen - da cực chất /size 36 /3,5cm

DNN 04 - DÂY NỊT " PRAYER " size 34- 36/3,5cm ( dạng Tanduer- răng cưa )

DNN 04 - DÂY NỊT " PRAYER " size 34- 36/3,5cm ( dạng Tanduer- răng cưa )

DNN 05 - DÂY NỊT " ARROW " size 36,/3cm xoay đầu nâu & đen

DNN 05 - DÂY NỊT " ARROW " size 36,/3cm xoay đầu nâu & đen

DNN 06 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " dạng móc/ size 42/3,5cm

DNN 06 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " dạng móc/ size 42/3,5cm

DNN 07 - DÂY NỊT " GUESS " Búp Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size34- 36 /3,5cm

DNN 07 - DÂY NỊT " GUESS " Búp Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size34- 36 /3,5cm

DNN 08 - DÂY NỊT NAM " Salive Row " size 38-40/3,5cm ( dạng Tanduer -răng cưa )mẫu mới

DNN 08 - DÂY NỊT NAM " Salive Row " size 38-40/3,5cm ( dạng Tanduer -răng cưa )mẫu mới

DNN 09 - DÂY NỊT NAM " FOSSIL " màu Nâu size 38 - 4 cm

DNN 09 - DÂY NỊT NAM " FOSSIL " màu Nâu size 38 - 4 cm

DNN 10 - DÂY NỊT NAM " perry-ellis " size L 38-40/3,5cm ( dạng Tanduer -răng cưa ) mẫu mới

DNN 10 - DÂY NỊT NAM " perry-ellis " size L 38-40/3,5cm ( dạng Tanduer -răng cưa ) mẫu mới

DNN 11 - DÂY NỊT NAM HIỆU " CK-Calivin Klein " size 38-40 /3cm

DNN 11 - DÂY NỊT NAM HIỆU " CK-Calivin Klein " size 38-40 /3cm

DNN 12 - DÂY NIT NAM " KENNETH COLE " da mộc nguyên miếng" size 34-36 /3cm

DNN 12 - DÂY NIT NAM " KENNETH COLE " da mộc nguyên miếng" size 34-36 /3cm

DNN 14 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu- size 38 / 3cm

DNN 14 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu- size 38 / 3cm

DNN 15 - DÂY NỊT NAM  " CK CalVin Klein" size 36 & 38/ 3,5cm " da cực chất "

DNN 15 - DÂY NỊT NAM " CK CalVin Klein" size 36 & 38/ 3,5cm " da cực chất "

DNN 16 - DÂY NỊT " KENNETH COLE "Thắt dạng Tanduer tự động- size 34-36/3,5 cm_New

DNN 16 - DÂY NỊT " KENNETH COLE "Thắt dạng Tanduer tự động- size 34-36/3,5 cm_New

DNN 17 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " móc xoay ,Da nâu & Đen _ size 34/3,5cm

DNN 17 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " móc xoay ,Da nâu & Đen _ size 34/3,5cm

DNN 18 - DÂY NỊT NAM " Perry Ellis" size 36 bản 3cm ( Xoay đầu , đỗi màu - nâu & đen )

DNN 18 - DÂY NỊT NAM " Perry Ellis" size 36 bản 3cm ( Xoay đầu , đỗi màu - nâu & đen )

DNN 19 - DÂY NỊT NAM " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3,5cm

DNN 19 - DÂY NỊT NAM " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3,5cm

DNN 20 - DÂY NỊT " Perry-EIIIS "  size 36/3cm (búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 20 - DÂY NỊT " Perry-EIIIS " size 36/3cm (búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 21 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY-HILFIGER " size 38-40/3cm ( xoay đầu - đổi màu nâu , đen )

DNN 21 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY-HILFIGER " size 38-40/3cm ( xoay đầu - đổi màu nâu , đen )

DNN 23 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu size 36 / 3,5cm

DNN 23 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu size 36 / 3,5cm

DNN 24 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Da Đen & nâu _ size 36/3,5cm " mãu mới

DNN 24 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Da Đen & nâu _ size 36/3,5cm " mãu mới

DNN 25 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Dạng Tanduer - răng cưa size 34- 36 /3,5 cm

DNN 25 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Dạng Tanduer - răng cưa size 34- 36 /3,5 cm

DNN 26 - DÂY NỊT " KENNETH COLE " Da nguyên miếng - size 34- 36 /4cm

DNN 26 - DÂY NỊT " KENNETH COLE " Da nguyên miếng - size 34- 36 /4cm

DNN 28 - DÂY NỊT " ECKO " Búp xoay Da 2 màu nâu & đen size 40 / 3,5cm

DNN 28 - DÂY NỊT " ECKO " Búp xoay Da 2 màu nâu & đen size 40 / 3,5cm

DNN 32 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " size 38/3,5cm( xoay đầu đổi màu nâu&đen )

DNN 32 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " size 38/3,5cm( xoay đầu đổi màu nâu&đen )

DNN 33 - DÂY NỊT " CK- Calvin Klein  "side 36/3cm( búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 33 - DÂY NỊT " CK- Calvin Klein "side 36/3cm( búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 33 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay 2 màu Đen & nâu size 40/3,5cm

DNN 33 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay 2 màu Đen & nâu size 40/3,5cm

DNN 35 - DÂY NỊT " ECKO UNLTED " Da màu Đen size 36 / 3,8cm

DNN 35 - DÂY NỊT " ECKO UNLTED " Da màu Đen size 36 / 3,8cm

DNN 36 - DÂY  "PERRY ELLIS "SIZE 34-36/3,5cm _ DẠNG TANDUER răng cưa

DNN 36 - DÂY "PERRY ELLIS "SIZE 34-36/3,5cm _ DẠNG TANDUER răng cưa

DNN 37 - DÂY NỊT NAM " CK-Calvin Klein "size 36/3,5cm -mẫu mới

DNN 37 - DÂY NỊT NAM " CK-Calvin Klein "size 36/3,5cm -mẫu mới

DNN 39 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da Nâu Bò size 34-36 / 3cm

DNN 39 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da Nâu Bò size 34-36 / 3cm

- 100% DNN 41 - BỘ DÂY NỊT " LACOSTE "size 34-36/4cm ( 100% da bò nguyên miếng)

DNN 41 - BỘ DÂY NỊT " LACOSTE "size 34-36/4cm ( 100% da bò nguyên miếng)

DNN 42- DÂY NỊT " ENGLISH " size 36 /Bản 3,5cm

DNN 42- DÂY NỊT " ENGLISH " size 36 /Bản 3,5cm

DNN 43 - DÂY NỊT NAM " NIKE " size 34_36/3,5cm _mẫu mới

DNN 43 - DÂY NỊT NAM " NIKE " size 34_36/3,5cm _mẫu mới

DNN 44 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Nâu size 34 / 3,5 cm

DNN 44 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Nâu size 34 / 3,5 cm

DNN 48 - DÂY NỊT " KENNETH COLE  " Búp xoay đổi Nâu & Đen size 38-40/3cm

DNN 48 - DÂY NỊT " KENNETH COLE " Búp xoay đổi Nâu & Đen size 38-40/3cm

DNN 49 - DÂY NỊT " LEVI'S " Búp xoay Da 2 màu nâu & đen size 34 / 4cm

DNN 49 - DÂY NỊT " LEVI'S " Búp xoay Da 2 màu nâu & đen size 34 / 4cm

DNN 50 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 /bản 4cm

DNN 50 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 /bản 4cm

DNN 51 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp Móc Đầu xoay ( 2 mặt da màu Đen & Nâu socola ) size 36 - 3 cm

DNN 51 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp Móc Đầu xoay ( 2 mặt da màu Đen & Nâu socola ) size 36 - 3 cm

DNN 52 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Đen size 34 / 3,5 cm

DNN 52 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Đen size 34 / 3,5 cm

DNN 53- DÂY NIT NAM " ck-Calvin Klein " size 36/3cm ( xoay đầu đỗi màu - nâu & đen )

DNN 53- DÂY NIT NAM " ck-Calvin Klein " size 36/3cm ( xoay đầu đỗi màu - nâu & đen )

DNN 54 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 4 cm

DNN 54 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 4 cm

DNN 55 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 34 /bản 4cm

DNN 55 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 34 /bản 4cm

DNN 56 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 56 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 57 - DÂY NỊT NAM " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 57 - DÂY NỊT NAM " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 58 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 58 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 59 - DÂY NỊT NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 59 - DÂY NỊT NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 60 - DÂY NỊT NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 60 - DÂY NỊT NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 61 - DÂY NỊT NAM HIỆU " AMERICA EAGLE  " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 61 - DÂY NỊT NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 62 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 62 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 63 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 63 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 64 - DÂY NỊT NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 64 - DÂY NỊT NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 65 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 65 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 66 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 66 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 67 - DÂY NỊT NAM  " LEE " size 36 - Bản 4cm

DNN 67 - DÂY NỊT NAM " LEE " size 36 - Bản 4cm

DNN 68 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " size 38/4cm( Búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 68 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " size 38/4cm( Búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 69 - DÂY NỊT NAM " GUESS " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 3,5cm

DNN 69 - DÂY NỊT NAM " GUESS " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 3,5cm

DNN 70- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 70- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 71 - DÂY NỊT NAM HIỆU " COLUMBIA " size 38 /4cm

DNN 71 - DÂY NỊT NAM HIỆU " COLUMBIA " size 38 /4cm