HÀNG 2HAND

DN2H 01- DÂY NỊT "GRIP-MASTER ) chất lương cao ( size 34/3cm_ made in australia )

DN2H 01- DÂY NỊT "GRIP-MASTER ) chất lương cao ( size 34/3cm_ made in australia )

DN2H 02- DÂY NỊT" BRIGHTON "size 34/3,5cm(da bò_made in australia )

DN2H 02- DÂY NỊT" BRIGHTON "size 34/3,5cm(da bò_made in australia )

DN2H 03- DÂY NỊT " CANALI "cao cấp( size 34/3cm_ da bò- made in italia )

DN2H 03- DÂY NỊT " CANALI "cao cấp( size 34/3cm_ da bò- made in italia )

DN2H 04- DÂY NỊT " CANALI " chất lượng cao(size 34/3cm_ made in italy )

DN2H 04- DÂY NỊT " CANALI " chất lượng cao(size 34/3cm_ made in italy )

DN2H 05- DÂY NỊT "GUCCI "chất lượng cao (size 34/3cm_ made in italy )

DN2H 05- DÂY NỊT "GUCCI "chất lượng cao (size 34/3cm_ made in italy )

DN2H 06- DÂY NỊT " MegCari "chất lương cao/da đà điểu 100% size 34( made in spain )

DN2H 06- DÂY NỊT " MegCari "chất lương cao/da đà điểu 100% size 34( made in spain )