DÂY NỊT NAM

DNN 01 - DÂY NỊT " NIKE " size 40 - Bản 3,5 búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 01 - DÂY NỊT " NIKE " size 40 - Bản 3,5 búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 02 - DÂY NỊT NAM " POLO  " da nguyên miếng size 36 /3,5 cm

DNN 02 - DÂY NỊT NAM " POLO " da nguyên miếng size 36 /3,5 cm

DNN 03 - DÂY NỊT NAM " GUESS " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 3,5cm

DNN 03 - DÂY NỊT NAM " GUESS " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 3,5cm

DNN 04 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Búp xoay 2 màu nâu & đen size 34 /4cm

DNN 04 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Búp xoay 2 màu nâu & đen size 34 /4cm

DNN 05 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TIMBERLAND " size 34_ 36 /4 cm

DNN 05 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TIMBERLAND " size 34_ 36 /4 cm

DNN 06 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 /bản 4cm

DNN 06 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 /bản 4cm

DNN 07- DÂY NIT NAM " LEVI'S " thời trang - SIZE 36/ 4cm

DNN 07- DÂY NIT NAM " LEVI'S " thời trang - SIZE 36/ 4cm

DNN 08 - DÂY NỊT " ECKO unltd" size 36 & 38 - Bản 4cm Búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 08 - DÂY NỊT " ECKO unltd" size 36 & 38 - Bản 4cm Búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 09 - DÂY NỊT NAM " FOSSIL " màu Nâu size 38 - 4 cm

DNN 09 - DÂY NỊT NAM " FOSSIL " màu Nâu size 38 - 4 cm

- 4% DNN 10 - DÂY NỊT NAM " IKE BEHAR - USA " size 38 - 3,5 cm - màu nâu đậm

DNN 10 - DÂY NỊT NAM " IKE BEHAR - USA " size 38 - 3,5 cm - màu nâu đậm

DNN 11 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 11 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 12 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Nâu size 38 /3cm & 3,5 cm

DNN 12 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Nâu size 38 /3cm & 3,5 cm

DNN 13- DÂY NỊT NAM " TIMBERLAND " size 36 bản 3cm

DNN 13- DÂY NỊT NAM " TIMBERLAND " size 36 bản 3cm

DNN 14 - DÂY NỊT NAM " TIMBER LAND " size 36 /3,5 cm-da nguyên miếng

DNN 14 - DÂY NỊT NAM " TIMBER LAND " size 36 /3,5 cm-da nguyên miếng

DNN 15 - DÂY NỊT NAM  " LEE " size 36 - Bản 4cm

DNN 15 - DÂY NỊT NAM " LEE " size 36 - Bản 4cm

DNN 16 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 / 4cm

DNN 16 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 / 4cm

DNN 17 -DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " size 34_ 36/ 3,3cm_vàng bò

DNN 17 -DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " size 34_ 36/ 3,3cm_vàng bò

DNN 18 - DÂY NỊT NAM " TOMMY " size 36 bản 3,5cm

DNN 18 - DÂY NỊT NAM " TOMMY " size 36 bản 3,5cm

DNN 19 - DÂY NỊT NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3,5cm

DNN 19 - DÂY NỊT NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3,5cm

DNN 20 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " size 36 /3,5 cm-da nguyên miếng

DNN 20 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " size 36 /3,5 cm-da nguyên miếng

- 4% DNN 21 - DÂY NỊT NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 21 - DÂY NỊT NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 22 - DÂY NỊT NAM  " LEE " Size 38 - Bản 3,5cm Búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 22 - DÂY NỊT NAM " LEE " Size 38 - Bản 3,5cm Búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 23 - DÂY NỊT NAM " GUESS "XOAY ĐẦU nâu & đen size 36 - 4 cm

DNN 23 - DÂY NỊT NAM " GUESS "XOAY ĐẦU nâu & đen size 36 - 4 cm

DNN 24 - SET DÂY NỊT " DOCKERS " màu đen & Nâu - size 34&36/ Bản 3cm (có bán lẻ)

DNN 24 - SET DÂY NỊT " DOCKERS " màu đen & Nâu - size 34&36/ Bản 3cm (có bán lẻ)

DNN 25 - DÂY NỊT NAM " DOCKERS " màu Nâu size 34 - 3,5 cm

DNN 25 - DÂY NỊT NAM " DOCKERS " màu Nâu size 34 - 3,5 cm

DNN 27 - DÂY NỊT NAM " STEVE MADDEN " màu Nâu size 36 - 3,5 cm

DNN 27 - DÂY NỊT NAM " STEVE MADDEN " màu Nâu size 36 - 3,5 cm

DNN 28 - DÂY NỊT NAM " NAUTICA " size 36 /3cm Búp xoay 2 mặt

DNN 28 - DÂY NỊT NAM " NAUTICA " size 36 /3cm Búp xoay 2 mặt

DNN 29 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 29 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 30- DÂY NỊT NAM HIỆU " CALVIN- KLEIN " size 36 - 3.5cm

DNN 30- DÂY NỊT NAM HIỆU " CALVIN- KLEIN " size 36 - 3.5cm

DNN 31 - DÂY NỊT NAM "AMARA-GIORDANI "size 38/95-3,5cm(Handmade in italy)

DNN 31 - DÂY NỊT NAM "AMARA-GIORDANI "size 38/95-3,5cm(Handmade in italy)

DNN 32 - DÂY NỊT NAM " NIKE " size 38 / 3,5 cm da màu đen

DNN 32 - DÂY NỊT NAM " NIKE " size 38 / 3,5 cm da màu đen

- 100% DNN 33 - DÂY NỊT NAM "TIMBERLAND "size 36/4cm(da mộc nguyên miếng)

DNN 33 - DÂY NỊT NAM "TIMBERLAND "size 36/4cm(da mộc nguyên miếng)

DNN 53 - DÂY NỊT NAM  " CK CalVin Klein" size 36 & 38/ 3,5cm " da cực chất "

DNN 53 - DÂY NỊT NAM " CK CalVin Klein" size 36 & 38/ 3,5cm " da cực chất "

DNN 54 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 4 cm

DNN 54 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 4 cm

DNN 55 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 34 /bản 4cm

DNN 55 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 34 /bản 4cm

- 100% DNN 56 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 56 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

- 100% DNN 57 - DÂY NỊT NAM " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 57 - DÂY NỊT NAM " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 58 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 58 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 59 - DÂY NỊT NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 59 - DÂY NỊT NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 60 - DÂY NỊT NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 60 - DÂY NỊT NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 61 - DÂY NỊT NAM HIỆU " AMERICA EAGLE  " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 61 - DÂY NỊT NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 62 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 62 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 63 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 63 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

- 100% DNN 64 - DÂY NỊT NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 64 - DÂY NỊT NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 65 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 65 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 66 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 66 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 67- DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 38 - 3.5cm búp móc

DNN 67- DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 38 - 3.5cm búp móc

DNN 68 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " size 38 / 3,5 cm

DNN 68 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " size 38 / 3,5 cm

DNN 69 - DÂY NỊCH NAM " TOMMY- HILFIGER " búp xoay ĐẦU MẠ VÀNG-CỰC SANG size 34 , 36 / 3.5cm

DNN 69 - DÂY NỊCH NAM " TOMMY- HILFIGER " búp xoay ĐẦU MẠ VÀNG-CỰC SANG size 34 , 36 / 3.5cm

DNN 70- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 70- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 71 - DÂY NỊT NAM HIỆU " COLUMBIA " size 38 /4cm

DNN 71 - DÂY NỊT NAM HIỆU " COLUMBIA " size 38 /4cm

DNN 72 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " da đen bóng mờ cực sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 72 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " da đen bóng mờ cực sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 73 - DÂY NỊT NAM HIỆU " KENNETH COLE  "  size 38 - 3 cm

DNN 73 - DÂY NỊT NAM HIỆU " KENNETH COLE " size 38 - 3 cm

DNN 74 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36 /3cm_vàng da bò

DNN 74 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36 /3cm_vàng da bò