DÂY NỊT NAM

DNN 01 - DÂY NỊT " ENGLISH " size 34_36 /Bản 3,5cm

DNN 01 - DÂY NỊT " ENGLISH " size 34_36 /Bản 3,5cm

DNN 02 - BỘ DÂY NỊT " LACOSTE "size 34-36/4cm ( 100% da bò nguyên miếng)

DNN 02 - BỘ DÂY NỊT " LACOSTE "size 34-36/4cm ( 100% da bò nguyên miếng)

DNN 03 - DÂY NỊT " LEVI'S " Búp xoay Da màu Nâu & Đen size 34- 36 / 3,5 cm

DNN 03 - DÂY NỊT " LEVI'S " Búp xoay Da màu Nâu & Đen size 34- 36 / 3,5 cm

DNN 04 - DÂY NỊT " TIMBERLAND " Da nguyên miếng size 36/4cm

DNN 04 - DÂY NỊT " TIMBERLAND " Da nguyên miếng size 36/4cm

DNN 05 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Thắt dạng tanduer tự động- size 38-40/3,5 cm-New

DNN 05 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Thắt dạng tanduer tự động- size 38-40/3,5 cm-New

DNN 06 - DÂY NỊT " KENNETH COLE "Thắt dạng Tanduer tự động -size 34-36 /3,5 cm. new

DNN 06 - DÂY NỊT " KENNETH COLE "Thắt dạng Tanduer tự động -size 34-36 /3,5 cm. new

DNN 07 - DÂY NỊT " CK CalVin Klein " Da nguyên miếng cực chất "siz 36/ 4cm

DNN 07 - DÂY NỊT " CK CalVin Klein " Da nguyên miếng cực chất "siz 36/ 4cm

DNN 08 - DÂY NỊT " ECKO unltd" size 36 & 38 - Bản 4cm Búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 08 - DÂY NỊT " ECKO unltd" size 36 & 38 - Bản 4cm Búp xoay 2 mặt NÂU & ĐEN

DNN 09 - DÂY NỊT NAM " FOSSIL " màu Nâu size 38 - 4 cm

DNN 09 - DÂY NỊT NAM " FOSSIL " màu Nâu size 38 - 4 cm

DNN 10 - DÂY NỊT " DOCKERS " Búp xoay Da 2 màu nâu socola & đen size 38 / 3cm

DNN 10 - DÂY NỊT " DOCKERS " Búp xoay Da 2 màu nâu socola & đen size 38 / 3cm

DNN 11 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 11 - DÂY NỊT NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 12 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da màu Nâu size 34 - 36 / 3,5cm

DNN 12 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da màu Nâu size 34 - 36 / 3,5cm

DNN 13 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Nâu size 34 / 3,5 cm

DNN 13 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Nâu size 34 / 3,5 cm

DNN 14 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu- size 38 / 3cm

DNN 14 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu- size 38 / 3cm

DNN 15 - DÂY NỊT " ECKO UNLTED " Da màu Đen size 36 / 3,8cm

DNN 15 - DÂY NỊT " ECKO UNLTED " Da màu Đen size 36 / 3,8cm

DNN 16 - DÂY NỊT " NAUTICA "  side 38 búp xoay 2 mặt Nâu & Đen

DNN 16 - DÂY NỊT " NAUTICA " side 38 búp xoay 2 mặt Nâu & Đen

DNN 17 -DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " size 36/ 3,2cm_vàng bò

DNN 17 -DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " size 36/ 3,2cm_vàng bò

DNN 18 - DÂY NỊT NAM " TOMMY " size 36 bản 3,5cm

DNN 18 - DÂY NỊT NAM " TOMMY " size 36 bản 3,5cm

DNN 19 - DÂY NỊT NAM " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3,5cm

DNN 19 - DÂY NỊT NAM " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3,5cm

DNN 20 - DÂY NỊT " KENNETH COLE " Búp xoay 2 màu Đen & nâu size 38/3,5cm

DNN 20 - DÂY NỊT " KENNETH COLE " Búp xoay 2 màu Đen & nâu size 38/3,5cm

- 4% DNN 21 - DÂY NỊT NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 21 - DÂY NỊT NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 22- DÂY NIT NAM " LEVI'S " thời trang - SIZE 36/ 4cm

DNN 22- DÂY NIT NAM " LEVI'S " thời trang - SIZE 36/ 4cm

DNN 23 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da Nâu Bò size 34-36 / 3cm

DNN 23 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " Da Nâu Bò size 34-36 / 3cm

DNN 24 - DÂY NỊT NAM " LEVIS "size 34_36/4,2cm -mẫu mới

DNN 24 - DÂY NỊT NAM " LEVIS "size 34_36/4,2cm -mẫu mới

DNN 25 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu size 36 / 3,5cm

DNN 25 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay Da 2 màu Đen & nâu size 36 / 3,5cm

DNN 26 - DÂY NỊT NAM " COLUMBIA " da nâu mẫu mới size 36 bản 4cm

DNN 26 - DÂY NỊT NAM " COLUMBIA " da nâu mẫu mới size 36 bản 4cm

DNN 27 - DÂY NỊT " NAUTICA " size 34, 36 / 4cm Da Nguyên Miếng

DNN 27 - DÂY NỊT " NAUTICA " size 34, 36 / 4cm Da Nguyên Miếng

DNN 28 - DÂY NỊT NAM " LEVIS " size L 38-40/4cm mẫu mới

DNN 28 - DÂY NỊT NAM " LEVIS " size L 38-40/4cm mẫu mới

DNN 29 - DÂY NỊT " BRUNOMAGLI / ITALY " Da Nâu Socolate _ size 34/3cm- mẫu mới

DNN 29 - DÂY NỊT " BRUNOMAGLI / ITALY " Da Nâu Socolate _ size 34/3cm- mẫu mới

DNN 30 - DÂY NỊT NAM " NIKE " size 34_36/3,5cm _mẫu mới

DNN 30 - DÂY NỊT NAM " NIKE " size 34_36/3,5cm _mẫu mới

DNN 31 - DÂY NỊT NAM " NIKE " Da Nâu _ size 36/3,5cm- mẫu mới

DNN 31 - DÂY NỊT NAM " NIKE " Da Nâu _ size 36/3,5cm- mẫu mới

DNN 32 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Da Đen _ size 34/3cm- mẫu mới

DNN 32 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Da Đen _ size 34/3cm- mẫu mới

DNN 33 - DÂY NỊT " KENNETH COLE "Thắt dạng Tanduer tự động- size 34-36/3,5 cm_New

DNN 33 - DÂY NỊT " KENNETH COLE "Thắt dạng Tanduer tự động- size 34-36/3,5 cm_New

DNN 34 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S  "size M34-36/4cm_ mẫu mới

DNN 34 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S "size M34-36/4cm_ mẫu mới

DNN 35 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay ( 2 màu Da Nâu Bò & Đen ) size 34 - 3cm

DNN 35 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Búp xoay ( 2 màu Da Nâu Bò & Đen ) size 34 - 3cm

DNN 36 - DÂY NỊT " CK CalVin Klein " size 38 / 3,5cm - Đầu xoay da 2 mặt bóng & mờ

DNN 36 - DÂY NỊT " CK CalVin Klein " size 38 / 3,5cm - Đầu xoay da 2 mặt bóng & mờ

DNN 37 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Da Đen _ size 36/3cm- mẫu mới

DNN 37 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " Da Đen _ size 36/3cm- mẫu mới

DNN 47 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER "  side 38 - 40 búp xoay 2 mặt Nâu & Đen

DNN 47 - DÂY NỊT " TOMMY HILFIGER " side 38 - 40 búp xoay 2 mặt Nâu & Đen

DNN 48 - DÂY NỊT " KENNETH COLE  " Búp xoay đổi Nâu & Đen size 38-40/3cm

DNN 48 - DÂY NỊT " KENNETH COLE " Búp xoay đổi Nâu & Đen size 38-40/3cm

DNN 49 - DÂY NỊT " LEVI'S " Búp xoay Da 2 màu nâu & đen size 34 / 4cm

DNN 49 - DÂY NỊT " LEVI'S " Búp xoay Da 2 màu nâu & đen size 34 / 4cm

DNN 50 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 /bản 4cm

DNN 50 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 36 /bản 4cm

DNN 51 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp Móc Đầu xoay ( 2 mặt da màu Đen & Nâu socola ) size 36 - 3 cm

DNN 51 - DÂY NỊT " GEOFFREY BEENE " Búp Móc Đầu xoay ( 2 mặt da màu Đen & Nâu socola ) size 36 - 3 cm

DNN 52 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Đen size 34 / 3,5 cm

DNN 52 - DÂY NỊT " NAUTICA " Da màu Đen size 34 / 3,5 cm

DNN 53 - DÂY NỊT NAM  " CK CalVin Klein" size 36 & 38/ 3,5cm " da cực chất "

DNN 53 - DÂY NỊT NAM " CK CalVin Klein" size 36 & 38/ 3,5cm " da cực chất "

DNN 54 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 4 cm

DNN 54 - DÂY NỊT NAM " LEVI'S " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 4 cm

DNN 55 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 34 /bản 4cm

DNN 55 - DÂY NỊT NAM " LEVI 'S " Đầu xoay da nâu & đen size 34 /bản 4cm

DNN 56 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 56 - DÂY NỊT NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 57 - DÂY NỊT NAM " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 57 - DÂY NỊT NAM " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 58 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 58 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 59 - DÂY NỊT NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 59 - DÂY NỊT NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 60 - DÂY NỊT NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 60 - DÂY NỊT NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 61 - DÂY NỊT NAM HIỆU " AMERICA EAGLE  " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 61 - DÂY NỊT NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 62 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 62 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 63 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 63 - DÂY NỊT NAM " KENNETH COLE " màu Đen size 36 - 4 cm

DNN 64 - DÂY NỊT NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 64 - DÂY NỊT NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 65 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 65 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 66 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 66 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 67 - DÂY NỊT NAM  " LEE " size 36 - Bản 4cm

DNN 67 - DÂY NỊT NAM " LEE " size 36 - Bản 4cm

DNN 68 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " size 38/4cm( Búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 68 - DÂY NỊT " PERRY ELLIS " size 38/4cm( Búp xoay 2 mặt Nâu & Đen)

DNN 69 - DÂY NỊT NAM " GUESS " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 3,5cm

DNN 69 - DÂY NỊT NAM " GUESS " Đầu Xoay 2 màu Đen & Nâu size 36 - 3,5cm