BÓP VÍ NŨ

B 01- BÓP CẦM TAY " TOMMY HILFIGER " Mới về

B 01- BÓP CẦM TAY " TOMMY HILFIGER " Mới về

- 7% B 02 - BÓP CẦM TAY mini " TOMMY- HILFIGER " đựng ĐT,card,tiền & giấy tờ

B 02 - BÓP CẦM TAY mini " TOMMY- HILFIGER " đựng ĐT,card,tiền & giấy tờ

- 14% B 03 - BÓP CẦM TAY NỮ " NINE- WEST " nhiều ngăn tiện dụng

B 03 - BÓP CẦM TAY NỮ " NINE- WEST " nhiều ngăn tiện dụng

B 04 - TÚI XÁCH MINI " TOMMY HILFIGER " ( size N21 x C16 x R6cm ) cực sang

B 04 - TÚI XÁCH MINI " TOMMY HILFIGER " ( size N21 x C16 x R6cm ) cực sang

- 100% B 05 - TÚI XÁCH " GUESS " Nhiều ngăn ( 28 x 22 x 4cm ) cực sang/mới về

B 05 - TÚI XÁCH " GUESS " Nhiều ngăn ( 28 x 22 x 4cm ) cực sang/mới về

B 06 - BÓP CẦM TAY LAI TÚI XÁCH " KENNETHCOLE " Nhiều ngăn ( size N19 x C10 x R4cm ) cực sang mới về

B 06 - BÓP CẦM TAY LAI TÚI XÁCH " KENNETHCOLE " Nhiều ngăn ( size N19 x C10 x R4cm ) cực sang mới về

- 13% B 07- BÓP ĐT CẦM TAY MINI " NINE WEST " màu xanh rêu có dây đeo cổ tay

B 07- BÓP ĐT CẦM TAY MINI " NINE WEST " màu xanh rêu có dây đeo cổ tay

B 08 - BÓP CẦM TAY NỮ HIỆU " NINE WEST " nhiều ngăn tiện dụng

B 08 - BÓP CẦM TAY NỮ HIỆU " NINE WEST " nhiều ngăn tiện dụng

- 13% B 09- BÓP ĐT CẦM TAY MINI " NINE WEST " màu đen có dây đeo cổ tay

B 09- BÓP ĐT CẦM TAY MINI " NINE WEST " màu đen có dây đeo cổ tay

- 10% B 10 - TÚI XÁCH " TOMMY HILFIGER "nhiều ngăn( 29 x 20 x 7cm )

B 10 - TÚI XÁCH " TOMMY HILFIGER "nhiều ngăn( 29 x 20 x 7cm )

B 11 - BÓP CẦM TAY & TÚI XÁCH bộ đôi " TOMMY HILFIGER " có bán lẽ

B 11 - BÓP CẦM TAY & TÚI XÁCH bộ đôi " TOMMY HILFIGER " có bán lẽ

B 12 - TÚI XÁCH MINI " NINE WEST " màu hồng phấn - nhiều ngăn tiện dụng

B 12 - TÚI XÁCH MINI " NINE WEST " màu hồng phấn - nhiều ngăn tiện dụng

- 10% B 13 - TÚI XÁCH IPAD MINI " TOMMY HILFIGER " size/23x23x3cm

B 13 - TÚI XÁCH IPAD MINI " TOMMY HILFIGER " size/23x23x3cm

B 14 - TÚI XÁCH " BEBE "( size N19 x C12 x R4 cm ) Mới về

B 14 - TÚI XÁCH " BEBE "( size N19 x C12 x R4 cm ) Mới về

B 15 - TÚI XÁCH " BEBE " ( size N19 x C12 x R4 cm ) Mới về

B 15 - TÚI XÁCH " BEBE " ( size N19 x C12 x R4 cm ) Mới về

B 16 - BÓP CẦM TAY " EXPRESSIONS NYC "( size N20 x C10 x R2 cm ) Mới về

B 16 - BÓP CẦM TAY " EXPRESSIONS NYC "( size N20 x C10 x R2 cm ) Mới về

B 17 - TÚI XÁCH " KENNETH COLE - REACTION "( size/ 23 x 16 x5cm )Mới về

B 17 - TÚI XÁCH " KENNETH COLE - REACTION "( size/ 23 x 16 x5cm )Mới về

B 18 - TÚI XÁCH " ANNE KLEIN " ( size 28 x 18 x 6cm ) Mới về

B 18 - TÚI XÁCH " ANNE KLEIN " ( size 28 x 18 x 6cm ) Mới về

B 19 - BÓP CẦM TAY NỮ " BUXTON " NỘI THẤT NHIỀU NGĂN

B 19 - BÓP CẦM TAY NỮ " BUXTON " NỘI THẤT NHIỀU NGĂN

B 20 - BÓP CẦM TAY NỮ HIỆU " GUESS "

B 20 - BÓP CẦM TAY NỮ HIỆU " GUESS "

B 21 - BÓP CẦM TAY NỮ HIỆU " GUESS "

B 21 - BÓP CẦM TAY NỮ HIỆU " GUESS "

B 22 - TÚI XÁCH " TOMMY HILFIGER "nhiều ngăn( 27 x 17 x 4cm )cực sang

B 22 - TÚI XÁCH " TOMMY HILFIGER "nhiều ngăn( 27 x 17 x 4cm )cực sang

B 24 - BÓP CẦM TAY MINI " NINE WEST  "có dây đeo cổ tay

B 24 - BÓP CẦM TAY MINI " NINE WEST "có dây đeo cổ tay

B 25 - BÓP CẦM TAY " FOLY & CORINNA " ITALY đựng ĐT& thẻ/da thật 100%

B 25 - BÓP CẦM TAY " FOLY & CORINNA " ITALY đựng ĐT& thẻ/da thật 100%

B 27 - BÓP CẦM TAY " BETSEY YOHWSOW " có ngăn to ĐT

B 27 - BÓP CẦM TAY " BETSEY YOHWSOW " có ngăn to ĐT

B 28 - BÓP CẦM TAY " TOMMY HILFIGER " Mới về

B 28 - BÓP CẦM TAY " TOMMY HILFIGER " Mới về

B 29 - BÓP CẦM TAY " GUESS " có ngăn đựng ĐT/màu vàng đồng

B 29 - BÓP CẦM TAY " GUESS " có ngăn đựng ĐT/màu vàng đồng

B 30 - BÓP CẦM TAY " bebe " logo chử mạ vàng cực sang

B 30 - BÓP CẦM TAY " bebe " logo chử mạ vàng cực sang

B 31 - TÚI XÁCH " GUESS " Nhiều ngăn ( size 28 x 21 x 4cm ) cực sang

B 31 - TÚI XÁCH " GUESS " Nhiều ngăn ( size 28 x 21 x 4cm ) cực sang

- 100% B 32 - BÓP ĐÔI CẦM TAY " TOMMY HILFIGER "da sang & chất(nhiều ngăn,tiện dụng)

B 32 - BÓP ĐÔI CẦM TAY " TOMMY HILFIGER "da sang & chất(nhiều ngăn,tiện dụng)

B 45 - TÚI XÁCH MINI " TOMMY HILFIGER " nhiều ngăn tiện dung

B 45 - TÚI XÁCH MINI " TOMMY HILFIGER " nhiều ngăn tiện dung

B 46 - BÓP CẦM TAY " POLO "( cầm tay - có dây đeo chéo )size 23 x 13 x 4cm / cực sang

B 46 - BÓP CẦM TAY " POLO "( cầm tay - có dây đeo chéo )size 23 x 13 x 4cm / cực sang

B 47 - BÓP CẦM TAY HIỆU " NINE WEST " màu đen vân cá sấu

B 47 - BÓP CẦM TAY HIỆU " NINE WEST " màu đen vân cá sấu

B 48 - TÚI XÁCH MINI " REACTION " vừa cầm tay & đeo vai

B 48 - TÚI XÁCH MINI " REACTION " vừa cầm tay & đeo vai

B 49 - BÓP CẦM TAY NỮ " KATE- LANDRY " da 100% vân cá sấu ( logo chử mạ vàng cực sang )

B 49 - BÓP CẦM TAY NỮ " KATE- LANDRY " da 100% vân cá sấu ( logo chử mạ vàng cực sang )

B 50 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY HILFIGER " mới về

B 50 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY HILFIGER " mới về

B 51 - BÓP CẦM TAY " POLO "( cầm tay - có dây đeo chéo )size 23 x 13 x 4cm / cực sang

B 51 - BÓP CẦM TAY " POLO "( cầm tay - có dây đeo chéo )size 23 x 13 x 4cm / cực sang

B 52 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY HILFIGER "có ngăn để ĐT/ mới về

B 52 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY HILFIGER "có ngăn để ĐT/ mới về

B 53 - BÓP CẦM TAY & ĐEO VAI " JESSICA SIMPSON " nhiều ngăn,tiện dụng

B 53 - BÓP CẦM TAY & ĐEO VAI " JESSICA SIMPSON " nhiều ngăn,tiện dụng

B 54 - BÓP CẦM TAY " JESSICA SIMPSON "màu nude (DẠNG KÍN 2 NGĂN KHÓA KÉO)

B 54 - BÓP CẦM TAY " JESSICA SIMPSON "màu nude (DẠNG KÍN 2 NGĂN KHÓA KÉO)

B 55 - BÓP CẦM TAY NỮ " GUESS " da 100% cực sang

B 55 - BÓP CẦM TAY NỮ " GUESS " da 100% cực sang

B 56 - BÓP CẦM TAY " TOMMY HILFIGER " trong có ngăn ĐT

B 56 - BÓP CẦM TAY " TOMMY HILFIGER " trong có ngăn ĐT

BN 05 - BÓP DA " DOCKER " mẫu gấp 3(còn màu đen)

BN 05 - BÓP DA " DOCKER " mẫu gấp 3(còn màu đen)

BN 20 - BÓP DA " RELIC USA " đứng gấp 3 /ngăn trong khoá kéo

BN 20 - BÓP DA " RELIC USA " đứng gấp 3 /ngăn trong khoá kéo

BN 57 - BÓP DA " EDDIE BAUER " dạng đứng / gấp 3 màu nâu đậm

BN 57 - BÓP DA " EDDIE BAUER " dạng đứng / gấp 3 màu nâu đậm

BN 95 - BÓP DA " LEVI'S " GẤP 3 có 2 màu NÂU & ĐEN

BN 95 - BÓP DA " LEVI'S " GẤP 3 có 2 màu NÂU & ĐEN

TX 01 - TÚI XÁCH NỮ " TOMMY HILFIGER " mẫu mới-da cực chất (size16x24x3cm)

TX 01 - TÚI XÁCH NỮ " TOMMY HILFIGER " mẫu mới-da cực chất (size16x24x3cm)

TX 07 - TÚI XÁCH NỮ " NINE WEST " nhiều ngăn

TX 07 - TÚI XÁCH NỮ " NINE WEST " nhiều ngăn

TX 08 - TÚI XÁCH NỮ " TOMMY- HILFIGER "mẫu mới- da cực chất(size 16x24x3cm)

TX 08 - TÚI XÁCH NỮ " TOMMY- HILFIGER "mẫu mới- da cực chất(size 16x24x3cm)

TX 28 - TÚI XÁCH NỮ " GUESS " 100% da thật (size/ H 23 -L 35 -W 14)

TX 28 - TÚI XÁCH NỮ " GUESS " 100% da thật (size/ H 23 -L 35 -W 14)

TX 30- TÚI XÁCH IPAD " POLO " da 100%_size/ w22 x h27cm

TX 30- TÚI XÁCH IPAD " POLO " da 100%_size/ w22 x h27cm