BÓP VÍ NAM

BN 01 - BÓP DA NAM " POLICE " italy ( mẫu mới/ mới về )

BN 01 - BÓP DA NAM " POLICE " italy ( mẫu mới/ mới về )

BN 02 - BÓP DA NAM " CROSS " designed in spain (có màu đen & nâu đậm)

BN 02 - BÓP DA NAM " CROSS " designed in spain (có màu đen & nâu đậm)

BN 03 - BÓP DA CAO CÂP " POLO " MẪU MỚI

BN 03 - BÓP DA CAO CÂP " POLO " MẪU MỚI

BN 04 - BÓP DA HIỆU " CK - CALVIN KLEIN "màu nâu đậm & móc khóa (hàng đ/b size lớn)

BN 04 - BÓP DA HIỆU " CK - CALVIN KLEIN "màu nâu đậm & móc khóa (hàng đ/b size lớn)

- 4% BN 05 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 05 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 06 - BÓP DA NAM " GUESS "  mới về

BN 06 - BÓP DA NAM " GUESS " mới về

BN 07 - BÓP DA " TOMMY HILFIGER " da màu đen mẫu mới có thêm ngăn trước

BN 07 - BÓP DA " TOMMY HILFIGER " da màu đen mẫu mới có thêm ngăn trước

BN 08 - BÓP DA NAM " GUESS " ngăn trong có khoá kéo "

BN 08 - BÓP DA NAM " GUESS " ngăn trong có khoá kéo "

BN 09 - BÓP DA đẵng cấp" POLO " DA ĐEN MỜ size lớn - cực sang & chất

BN 09 - BÓP DA đẵng cấp" POLO " DA ĐEN MỜ size lớn - cực sang & chất

BN 10 - BÓP DA HIỆU " NIKE " màu đen- mẫu mới về

BN 10 - BÓP DA HIỆU " NIKE " màu đen- mẫu mới về

BN 11 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " màu đen

BN 11 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " màu đen

BN 12 - BÓP DA " DOCKER " mẫu gấp 3(còn màu đen)

BN 12 - BÓP DA " DOCKER " mẫu gấp 3(còn màu đen)

BN 13 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu đen LOGO da góc

BN 13 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu đen LOGO da góc

BN 14 - BÓP DA NAM " LEVIS " màu đen

BN 14 - BÓP DA NAM " LEVIS " màu đen

- 4% BN 15 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA VÂN CHỈ MÀU NÂU mẫu mới có khoá kéo hộp mika

BN 15 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA VÂN CHỈ MÀU NÂU mẫu mới có khoá kéo hộp mika

- 100% BN 16 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 16 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 19 - BÓP DA " EDDIE BAUER " dạng đứng / gấp 3 màu nâu đậm

BN 19 - BÓP DA " EDDIE BAUER " dạng đứng / gấp 3 màu nâu đậm

BN 20 - BÓP DA " RELIC USA " đứng gấp 3 /ngăn trong khoá kéo

BN 20 - BÓP DA " RELIC USA " đứng gấp 3 /ngăn trong khoá kéo

BN 21 - BÓP DA đẵng cấp " POLO " MỚI VỀ size lớn-cực sang nàu nâu

BN 21 - BÓP DA đẵng cấp " POLO " MỚI VỀ size lớn-cực sang nàu nâu

BN 22 - BÓP DA NAM " TIMBER LAND " vân hột mới về

BN 22 - BÓP DA NAM " TIMBER LAND " vân hột mới về

BN 26 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " mẩu mới side lớn

BN 26 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " mẩu mới side lớn

- 100% BN 27 - BÓP DA " TOMMY HILFIGER " màu nâu đen MẪU ĐỨNG GẤP 3

BN 27 - BÓP DA " TOMMY HILFIGER " màu nâu đen MẪU ĐỨNG GẤP 3

- 100% BN 28 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA ĐEN CÓ VÂN mẫu mới có khoá kéo hộp mika

BN 28 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA ĐEN CÓ VÂN mẫu mới có khoá kéo hộp mika

BN 31 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen da vân hột ngăn trong có 2 khoá

BN 31 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen da vân hột ngăn trong có 2 khoá

BN 32 - BÓP DA NAM HIỆU " CK - CALVIN KLEIN " hàng đ/b_size lớn (MẪU MỚI NHẤT)

BN 32 - BÓP DA NAM HIỆU " CK - CALVIN KLEIN " hàng đ/b_size lớn (MẪU MỚI NHẤT)

BN 33 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu nâu LOGO góc

BN 33 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu nâu LOGO góc

BN 34 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " trước có thêm ngăn mẫu mới

BN 34 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " trước có thêm ngăn mẫu mới

BN 35- BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER "(Phối da đen & xám- cực sang)

BN 35- BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER "(Phối da đen & xám- cực sang)

BN 36 - BÓP DA CAO CẤP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI/DA CỰC SANG & CHẤT

BN 36 - BÓP DA CAO CẤP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI/DA CỰC SANG & CHẤT

BN 37 - BÓP DA NAM HIỆU " GUESS " (da cao cấp- cực sang & chất )

BN 37 - BÓP DA NAM HIỆU " GUESS " (da cao cấp- cực sang & chất )

BN 38 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " da màu đen bóng

BN 38 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " da màu đen bóng

BN 41 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu bò mẫu mới về

BN 41 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu bò mẫu mới về

- 100% BN 42 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " DA ĐEN MỜ cực sang /mới về

BN 42 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " DA ĐEN MỜ cực sang /mới về

BN 44 - BÓP DA đẵng cấp " POLO " da đen mờ logo ngựa chìm cực sang

BN 44 - BÓP DA đẵng cấp " POLO " da đen mờ logo ngựa chìm cực sang

BN 46 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " da nâu đậm / vân cát

BN 46 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " da nâu đậm / vân cát

BN 47 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " màu đen da có vân hốt

BN 47 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " màu đen da có vân hốt

BN 49 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER "dạng đứng gấp 3

BN 49 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER "dạng đứng gấp 3

BN 50 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da lộn phối màu độc lạ mẫu mới về

BN 50 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da lộn phối màu độc lạ mẫu mới về

BN 51 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " mẫu mới side lớn

BN 51 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " mẫu mới side lớn

BN 54 - BÓP DA NAM HIỆU " GUESS " màu nâu (da cao cấp- cực sang & chất )

BN 54 - BÓP DA NAM HIỆU " GUESS " màu nâu (da cao cấp- cực sang & chất )

BN 55 - BÓP DA NAM HIỆU " NIKE " màu nâu trước có thêm ngăn

BN 55 - BÓP DA NAM HIỆU " NIKE " màu nâu trước có thêm ngăn

BN 56 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da màu NÂU có thêm ngăn trước mẫu mới

BN 56 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da màu NÂU có thêm ngăn trước mẫu mới

- 100% BN 57 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA ĐEN VÂN NHÁM mẫu mới có dây kéo hộp MIKA

BN 57 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA ĐEN VÂN NHÁM mẫu mới có dây kéo hộp MIKA

BN 58 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da màu nâu /mẫu mới về

BN 58 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da màu nâu /mẫu mới về

BN 59 - BÓP DA đẵng cấp" POLO " MỚI VỀ size lớn,da đen mờ cực sang

BN 59 - BÓP DA đẵng cấp" POLO " MỚI VỀ size lớn,da đen mờ cực sang

BN 60 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da màu nâu /mẫu mới về

BN 60 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " da màu nâu /mẫu mới về

BN 61 - BÓP DA đẵng cấp " POLO " VÀNG DA BÒ vân hột ( size lớn-cực sang& chất )

BN 61 - BÓP DA đẵng cấp " POLO " VÀNG DA BÒ vân hột ( size lớn-cực sang& chất )

BN 62 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 62 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 63 - BÓP DA NAM HIỆU " CK - CALVIN KLEIN " màu đen móc khóa,hàng đ/b size lớn

BN 63 - BÓP DA NAM HIỆU " CK - CALVIN KLEIN " màu đen móc khóa,hàng đ/b size lớn

BN 64 - BÓP DA NAM HIỆU " LEVI'S " LOGO CHỮ CHÌM

BN 64 - BÓP DA NAM HIỆU " LEVI'S " LOGO CHỮ CHÌM

BN 65 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER "

BN 65 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER "

BN 66 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu nâu đậm

BN 66 - BÓP DA NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu nâu đậm

BN 67 - BÓP DA NAM HIỆU " KENNETH COLE " bóp đứng gấp 3

BN 67 - BÓP DA NAM HIỆU " KENNETH COLE " bóp đứng gấp 3

BN 68 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu logo nổi mẫu mới về

BN 68 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu logo nổi mẫu mới về