SẢN PHẨM MỚI

A 01- ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " size S

A 01- ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " size S

A 08 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " cổ tim size S & M

A 08 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " cổ tim size S & M

A 10 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " cổ tim size S & M

A 10 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " cổ tim size S & M

A 11 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 11 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 12 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 12 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 13 - ÁO THUN NỮ " POLO " cổ tim size S & M

A 13 - ÁO THUN NỮ " POLO " cổ tim size S & M

AN 01 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S

AN 01 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S

AN 02 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S body

AN 02 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S body

AN 08 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS/ BODY( sọc xám + trắng + xanh đen )

AN 08 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS/ BODY( sọc xám + trắng + xanh đen )

AN 11 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S /body

AN 11 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S /body

AN 13 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS / BODY

AN 13 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS / BODY

AN 14 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S/ BODY

AN 14 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S/ BODY

AN 25 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S / BODY

AN 25 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S / BODY

AN 26 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 26 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 27 - ÁO THUN NAM HIỆU " LEVI'S " size S

AN 27 - ÁO THUN NAM HIỆU " LEVI'S " size S

AN 28- ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S body

AN 28- ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S body

AN 30 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S body

AN 30 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S body

AN 31 - ÁO THUN NAM HIỆU " POLO " size S & M / BODY

AN 31 - ÁO THUN NAM HIỆU " POLO " size S & M / BODY

AN 32 - ÁO THUN NAM HIỆU " POLO " size M / BODY

AN 32 - ÁO THUN NAM HIỆU " POLO " size M / BODY

AN 33 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " cổ tim size M / BODY

AN 33 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " cổ tim size M / BODY

AN 34 - ÁO THUN NAM HIỆU " CK Calvin Klein  " size S & M / BODY

AN 34 - ÁO THUN NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size S & M / BODY

- 100% AN 49 - ÁO SƠ MI " TOMMY HILFIGER & LEVIS " tay dài size M

AN 49 - ÁO SƠ MI " TOMMY HILFIGER & LEVIS " tay dài size M

AN 50 - ÁO SƠ MI " TOMMY HILFIGER & CREMIEUX  " tay ngắn & dài SIZE S & M

AN 50 - ÁO SƠ MI " TOMMY HILFIGER & CREMIEUX " tay ngắn & dài SIZE S & M

AN 54 - ÁO SƠ MI NAM " TOMMY HILFIGER " tay ngắn  size M ( phom BODY )

AN 54 - ÁO SƠ MI NAM " TOMMY HILFIGER " tay ngắn size M ( phom BODY )

AN 55 - ÁO SƠ MI NAM " TOMMY HILFIGER " tay ngắn size M

AN 55 - ÁO SƠ MI NAM " TOMMY HILFIGER " tay ngắn size M

B 01 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY- HILFIGER "có ngăn để ĐT/ mới về

B 01 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY- HILFIGER "có ngăn để ĐT/ mới về

B 02 - BÓP CẦM TAY mini " TOMMY- HILFIGER " đựng ĐT,card,tiền & giấy tờ

B 02 - BÓP CẦM TAY mini " TOMMY- HILFIGER " đựng ĐT,card,tiền & giấy tờ

B 04 - BÓP CẦM TAY NỮ " FOLY & CORINNA " đựng ĐT& thẻ/da thật 100% (10x16x5)

B 04 - BÓP CẦM TAY NỮ " FOLY & CORINNA " đựng ĐT& thẻ/da thật 100% (10x16x5)

BN 01 - BÓP DA NAM " GEOFFREY BEENE " bóp đứng gấp 2 hàng đ/b_size lớn MẪU MỚI về

BN 01 - BÓP DA NAM " GEOFFREY BEENE " bóp đứng gấp 2 hàng đ/b_size lớn MẪU MỚI về

BN 02- BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 02- BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 03 - BÓP DA NAM " CK - CALVIN KLEIN " hàng đ/b_size lớn (MẪU MỚI)mới về lại

BN 03 - BÓP DA NAM " CK - CALVIN KLEIN " hàng đ/b_size lớn (MẪU MỚI)mới về lại

BN 06 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu đen LOGO da góc

BN 06 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu đen LOGO da góc

BN 14 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen ngan trong có 2 khoá mới về

BN 14 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen ngan trong có 2 khoá mới về

BN 15 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " mẫu mới side lớn

BN 15 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " mẫu mới side lớn

BN 16 - BÓP DA NAM " TOMMY- HILFIGER " da cực chất/mẫu mới về

BN 16 - BÓP DA NAM " TOMMY- HILFIGER " da cực chất/mẫu mới về

BN 18 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu bò mẫu mới về

BN 18 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu bò mẫu mới về

BN 20 - BÓP DA NAM HIỆU " LEVI'S " LOGO CHỮ NỔI mẫu mới về

BN 20 - BÓP DA NAM HIỆU " LEVI'S " LOGO CHỮ NỔI mẫu mới về

BN 21 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu logo nổi mẫu mới về

BN 21 - BÓP DA NAM " TOMMY HILFIGER " màu nâu logo nổi mẫu mới về

BN 72 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu nâu đậm ngan trong có 2 khoá mới về

BN 72 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu nâu đậm ngan trong có 2 khoá mới về

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 07- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34/ 4cm ( Da nguyên miếng )

DNN 07- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34/ 4cm ( Da nguyên miếng )

DNN 10 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 10 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 18 - DÂY NỊCH HIỆU "GIORDANI/italy "màu nâu bò cực sang/ size 36 /3cm/made in italy

DNN 18 - DÂY NỊCH HIỆU "GIORDANI/italy "màu nâu bò cực sang/ size 36 /3cm/made in italy

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 25 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI 'S " búp xoay da nâu & đen size 34-36 / 4cm

DNN 25 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI 'S " búp xoay da nâu & đen size 34-36 / 4cm

NƯỚC HOA Nam & Nữ

- 8% NH 01- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Coral " EDT 65 ml

NH 01- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Coral " EDT 65 ml

- 25% NH 02- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Amethyste " EDT 65 ml

NH 02- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Amethyste " EDT 65 ml

- 24% NH 03- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia INDIAN Garmet " EDT 65 ml

NH 03- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia INDIAN Garmet " EDT 65 ml

- 20% NH 04 - NƯỚC HOA " VERSACE YELLOW DIAMOND " 90ml

NH 04 - NƯỚC HOA " VERSACE YELLOW DIAMOND " 90ml

- 18% NH 05 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL APSOLU " eau de parfum 90ml/new

NH 05 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL APSOLU " eau de parfum 90ml/new

- 18% NH 06 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL " 90ml

NH 06 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL " 90ml

- 11% NH 07 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL - CHANCE " eau de parfum 100ml/ made in france

NH 07 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL - CHANCE " eau de parfum 100ml/ made in france

NH 08 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL-COCO " EDP 100ml - made in france

NH 08 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL-COCO " EDP 100ml - made in france

- 10% NH 09 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL- BLEU " 100ml / EDT, made in france

NH 09 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL- BLEU " 100ml / EDT, made in france

- 19% NH 10 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - AMARA " 100ml / made in ITALY

NH 10 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - AMARA " 100ml / made in ITALY

- 33% NH 11 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - marine TONIQ " 100ml / made ITALY

NH 11 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - marine TONIQ " 100ml / made ITALY

- 22% NH 12 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - pour homme " 100ml / made ITALY

NH 12 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - pour homme " 100ml / made ITALY

- 25% NH 13 - NƯỚC HOA HIỆU " BURBERRY - LONDON " for nem 100ml /france

NH 13 - NƯỚC HOA HIỆU " BURBERRY - LONDON " for nem 100ml /france

- 20% NH 14- NƯỚC HOA HIỆU " BURBERRY - LONDON " eau de parfum 100ml /france for women

NH 14- NƯỚC HOA HIỆU " BURBERRY - LONDON " eau de parfum 100ml /france for women

NH 15 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI - JASMIN NOIR " EDT 100ml / made in ITALY

NH 15 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI - JASMIN NOIR " EDT 100ml / made in ITALY

- 10% NH 16 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI BY GICCI Pour Homme " 90 ml

NH 16 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI BY GICCI Pour Homme " 90 ml

- 17% NH 17 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI PREMIERE " eau de Parfum 75ml

NH 17 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI PREMIERE " eau de Parfum 75ml

- 17% NH 18- NƯỚC HOA HIỆU " REVEAL - Calvin Klein " eau de parfum 100ml

NH 18- NƯỚC HOA HIỆU " REVEAL - Calvin Klein " eau de parfum 100ml

- 23% NH 19 - NƯỚC HOA HIỆU " Salvator-SIGNORINA " eau de parfum 100 ml

NH 19 - NƯỚC HOA HIỆU " Salvator-SIGNORINA " eau de parfum 100 ml

- 21% NH 20 - NƯỚC HOA HIỆU " LOLITA Lempicka  " eau de parfum 100 ml

NH 20 - NƯỚC HOA HIỆU " LOLITA Lempicka " eau de parfum 100 ml

- 14% NH 21 - NƯỚC HOA HIỆU " TERRE DHERMER -classis" EDT 100 ml

NH 21 - NƯỚC HOA HIỆU " TERRE DHERMER -classis" EDT 100 ml

- 14% NH 22 - NƯỚC HOA HIỆU " VALENTINO - VALENTINA  " eau de parfum - 80 ml

NH 22 - NƯỚC HOA HIỆU " VALENTINO - VALENTINA " eau de parfum - 80 ml

- 14% NH 23 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL- ALLURE SPORT " eau de toilette100 ml/ made in france

NH 23 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL- ALLURE SPORT " eau de toilette100 ml/ made in france

- 18% NH 24 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL- ALLURE SPORT " eau EXTRÊME 100 ml/ made in france

NH 24 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL- ALLURE SPORT " eau EXTRÊME 100 ml/ made in france

- 14% NH 25 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Intense Pour Homme " 90ml

NH 25 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Intense Pour Homme " 90ml

- 18% NH 26 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Black Pour Homme " 90ml

NH 26 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Black Pour Homme " 90ml

- 18% NH 27 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Pour Homme " 90ml

NH 27 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Pour Homme " 90ml

- 16% NH 28 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin-Klein BEAUTY "chuẫn châu âu/ EDP 50ml /made in france

NH 28 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin-Klein BEAUTY "chuẫn châu âu/ EDP 50ml /made in france

- 13% NH 29 - NƯỚC HOA HIỆU  " VERSACE EROS " 100ml / new

NH 29 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE EROS " 100ml / new

- 23% NH 30 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE Eros Pour Femme "100ml/new

NH 30 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE Eros Pour Femme "100ml/new

NH 31 - NƯỚC HOA HIỆU " CK Calvin Klein - Endless Euphoria "eau de Parfum 75ml

NH 31 - NƯỚC HOA HIỆU " CK Calvin Klein - Endless Euphoria "eau de Parfum 75ml

NH 32 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein Euphoria " eau de parfum 100 ml FOR WOMEN

NH 32 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein Euphoria " eau de parfum 100 ml FOR WOMEN

NH 33 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein Euphoria men " 100 ml FOR MEN

NH 33 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein Euphoria men " 100 ml FOR MEN

NH 34 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI code - Limited Edition " 75ml /made in france

NH 34 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI code - Limited Edition " 75ml /made in france

- 15% NH 35 - NƯỚC HOA HIỆU " GIÒ - GIORGIO ARMANI " 100ml / made in france

NH 35 - NƯỚC HOA HIỆU " GIÒ - GIORGIO ARMANI " 100ml / made in france

NH 36 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI - ACQUA di GIOIA " Eau de parfum 100 ml

NH 36 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI - ACQUA di GIOIA " Eau de parfum 100 ml

- 22% NH 37 - NƯỚC HOA HIỆU " D & G GabBanna Pour Homme  " 125 ml

NH 37 - NƯỚC HOA HIỆU " D & G GabBanna Pour Homme " 125 ml

- 29% NH 38 - NƯỚC HOA HIỆU " CK - Calvin Klein MAN "50 ML & 100 ml / USA

NH 38 - NƯỚC HOA HIỆU " CK - Calvin Klein MAN "50 ML & 100 ml / USA

NH 39 - NƯỚC HOA HIỆU " POLO Ralph Lauren " 30 ML

NH 39 - NƯỚC HOA HIỆU " POLO Ralph Lauren " 30 ML

- 18% NH 40 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER Fresh " 100 ml

NH 40 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER Fresh " 100 ml

- 23% NH 41 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER " 100 ml

NH 41 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER " 100 ml

NH 42 - NƯỚC HOA HIỆU " JEAN PAUL Gaultier Le Male " 125 ml

NH 42 - NƯỚC HOA HIỆU " JEAN PAUL Gaultier Le Male " 125 ml

NH 43 - NƯỚC HOA HIỆU " TRESOI MIDNIGHT - Lancome " EDT 30ml /france

NH 43 - NƯỚC HOA HIỆU " TRESOI MIDNIGHT - Lancome " EDT 30ml /france

NH 44 - NƯỚC HOA HIỆU " LANCÔME  TRESOR " EDF- 100ml / made in france

NH 44 - NƯỚC HOA HIỆU " LANCÔME TRESOR " EDF- 100ml / made in france

NH 45 - NƯỚC HOA HIỆU " LANCÔME- MIRACLE " 100ml / made in france

NH 45 - NƯỚC HOA HIỆU " LANCÔME- MIRACLE " 100ml / made in france

NH 46 - NƯỚC HOA HIỆU " PACO RABANNE 1 Million  " 100ml / made in france

NH 46 - NƯỚC HOA HIỆU " PACO RABANNE 1 Million " 100ml / made in france

- 18% NH 47 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE Pour Homme " 100 ml

NH 47 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE Pour Homme " 100 ml

- 21% NH 48 - NƯỚC HOA HIỆU " BANANA Republic Wildbloom  " 100 ml - eau de parfum

NH 48 - NƯỚC HOA HIỆU " BANANA Republic Wildbloom " 100 ml - eau de parfum

PHỤ KIỆN NAM

DNN 01 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " size 38 / 3,5 cm

DNN 01 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " size 38 / 3,5 cm

DNN 02- DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 38 - 3.5cm búp móc

DNN 02- DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 38 - 3.5cm búp móc

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 04- DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUEES - USA " size 40 - 3.5cm

DNN 04- DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUEES - USA " size 40 - 3.5cm

DNN 05- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " size 36 bản 3cm

DNN 05- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " size 36 bản 3cm

DNN 06- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " thời trang - SIZE 36 - 3 ,5cm

DNN 06- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " thời trang - SIZE 36 - 3 ,5cm

DNN 07- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34/ 4cm ( Da nguyên miếng )

DNN 07- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34/ 4cm ( Da nguyên miếng )

DNN 08- DÂY NỊCH NAM " TOMMY- HILFIGER " búp xoay ĐẦU MẠ VÀNG-CỰC SANG size 34 , 36 / 3.5cm

DNN 08- DÂY NỊCH NAM " TOMMY- HILFIGER " búp xoay ĐẦU MẠ VÀNG-CỰC SANG size 34 , 36 / 3.5cm

DNN 09 - DÂY NICH NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 09 - DÂY NICH NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 10 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 10 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 11- DÂY NỊCH NAM " TOMMY HILFIGER " SIZE 38 - 3cm búp xoay 2 màu/ đen bóng & đen mờ

DNN 11- DÂY NỊCH NAM " TOMMY HILFIGER " SIZE 38 - 3cm búp xoay 2 màu/ đen bóng & đen mờ

DNN 12 - DÂY NỊCH NAM " DICKIES " SIZE 36 - 3 .5 cm mới về

DNN 12 - DÂY NỊCH NAM " DICKIES " SIZE 36 - 3 .5 cm mới về

DNN 13 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 13 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 14 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " màu đen búp móc size 36 _ 3,5 cm

DNN 14 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " màu đen búp móc size 36 _ 3,5 cm

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 18 - DÂY NỊCH HIỆU "GIORDANI/italy "màu nâu bò cực sang/ size 36 /3cm/made in italy

DNN 18 - DÂY NỊCH HIỆU "GIORDANI/italy "màu nâu bò cực sang/ size 36 /3cm/made in italy

DNN 19- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 19- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 20 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " da đen bóng mờ cực sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 20 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " da đen bóng mờ cực sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 21 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 4cm màu đen da nguyên miếng

DNN 21 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 4cm màu đen da nguyên miếng

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 23 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " búp xoay da đen & nâu size 36 _ 3,5 cm

DNN 23 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " búp xoay da đen & nâu size 36 _ 3,5 cm

DNN 24 - DÂY NICH NAM HIỆU " CHROME " búp móc da nguyên miếng /hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 24 - DÂY NICH NAM HIỆU " CHROME " búp móc da nguyên miếng /hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 25 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI 'S " búp xoay da nâu & đen size 34-36 / 4cm

DNN 25 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI 'S " búp xoay da nâu & đen size 34-36 / 4cm

DNN 26 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 26 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 27 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ECKO " size 36 /4 cm

DNN 27 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ECKO " size 36 /4 cm

DNN 28 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36 - 3 cm

DNN 28 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36 - 3 cm

DNN 29 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu nâu bò size 38 - 3 cm

DNN 29 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu nâu bò size 38 - 3 cm

DNN 30 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 - 3 cm

DNN 30 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 - 3 cm

DNN 31 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu đen size 36 - 3 cm

DNN 31 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu đen size 36 - 3 cm

DNN 32 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " IKE BEHAR - USA " size 38 - 3,5 cm - màu nâu đậm

DNN 32 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " IKE BEHAR - USA " size 38 - 3,5 cm - màu nâu đậm

DNN 33 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ISAAC MIZRAHI - NEW YORK " size 38 - 3,5 cm nâu cực chuẩn

DNN 33 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ISAAC MIZRAHI - NEW YORK " size 38 - 3,5 cm nâu cực chuẩn

DNN 34 - DÂY NỊCH NAM " POLO " Da nguyên miếng SIZE 36 - 4 cm mới về

DNN 34 - DÂY NỊCH NAM " POLO " Da nguyên miếng SIZE 36 - 4 cm mới về

DNN 75 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36cm_ 3cm (nâu chocolate)

DNN 75 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36cm_ 3cm (nâu chocolate)

DNN 76 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 36_ 3 cm

DNN 76 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 36_ 3 cm

DNN 77- DÂY NỊCH NAM HIỆU " Calvin-Klein " size 38-40 - 3.5cm

DNN 77- DÂY NỊCH NAM HIỆU " Calvin-Klein " size 38-40 - 3.5cm

DNN 78- DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUESS " size 36 bản 3,5cm

DNN 78- DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUESS " size 36 bản 3,5cm

DNN 79 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE "búp móc da đen bóng mờ rất sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 79 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE "búp móc da đen bóng mờ rất sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 80 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " màu đen size 36 bản 3,5cm da nguyên miếng

DNN 80 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " màu đen size 36 bản 3,5cm da nguyên miếng

DNN 81 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " màu nâu size 36 bản 3,5cm da nguyên miếng

DNN 81 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " màu nâu size 36 bản 3,5cm da nguyên miếng

DNN 82 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 34 - 3 cm

DNN 82 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 34 - 3 cm

DNN 83 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " NIKE GOLF " đầu xoay size 36-38-40 - 3.5cm

DNN 83 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " NIKE GOLF " đầu xoay size 36-38-40 - 3.5cm

DNN 84 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 36 /3,5cm

DNN 84 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 36 /3,5cm

DNN 85 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " búp xoay size 36 /3,5cm

DNN 85 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " búp xoay size 36 /3,5cm

DNN 86 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " NIKE GOLF " size 34 - 3cm

DNN 86 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " NIKE GOLF " size 34 - 3cm

DNN 87 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " NIKE GOLF " búp xoay size 36-38-40 - 3.5cm

DNN 87 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " NIKE GOLF " búp xoay size 36-38-40 - 3.5cm

DNN 88 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI' S " da nguyên miếng size 36 - 4cm

DNN 88 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI' S " da nguyên miếng size 36 - 4cm