SẢN PHẨM MỚI

A 08 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " cổ tim size S & M

A 08 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " cổ tim size S & M

A 11 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 11 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 12 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

A 12 - ÁO THUN NỮ " TOMMY HILFIGER " có cổ size S & M

AN 01 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " sọc trắng đỏ xanh đen size XS body

AN 01 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " sọc trắng đỏ xanh đen size XS body

AN 02 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 02 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 04 - ÁO THUN NAM HIỆU " OLD NAVY " size XS body

AN 04 - ÁO THUN NAM HIỆU " OLD NAVY " size XS body

AN 05 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS

AN 05 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS

AN 08 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS/ BODY( sọc xám + trắng + xanh đen )

AN 08 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS/ BODY( sọc xám + trắng + xanh đen )

AN 14 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S

AN 14 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S

AN 20 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S / BODY

AN 20 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S / BODY

AN 21 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS

AN 21 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS

AN 25 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S/ BODY

AN 25 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size S/ BODY

AN 26 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 26 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 28 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS

AN 28 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS

AN 37 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

AN 37 - ÁO THUN NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size XS body

B 01 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY- HILFIGER "có ngăn để ĐT/ mới về

B 01 - BÓP CẦM TAY NỮ " TOMMY- HILFIGER "có ngăn để ĐT/ mới về

B 02 - BÓP CẦM TAY mini " TOMMY- HILFIGER " đựng ĐT,card,tiền & giấy tờ

B 02 - BÓP CẦM TAY mini " TOMMY- HILFIGER " đựng ĐT,card,tiền & giấy tờ

B 04 - BÓP CẦM TAY NỮ " FOLY & CORINNA " đựng ĐT& thẻ/da thật 100% (10x16x5)

B 04 - BÓP CẦM TAY NỮ " FOLY & CORINNA " đựng ĐT& thẻ/da thật 100% (10x16x5)

BN 02 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA ĐEN VÂN NHÁM mẫu mới có dây kéo hộp MIKA

BN 02 - BÓP DA NAM " KENNETH COLE " DA ĐEN VÂN NHÁM mẫu mới có dây kéo hộp MIKA

BN 06 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu đen LOGO da góc

BN 06 - BÓP DA HIỆU " PERRY ELLIS " màu đen LOGO da góc

BN 07 - BÓP DA NAM HIỆU " GEOFFREY BEENE " hàng đ/b_size lớn MẪU MỚI về

BN 07 - BÓP DA NAM HIỆU " GEOFFREY BEENE " hàng đ/b_size lớn MẪU MỚI về

BN 10- BÓP DA NAM " TOMMY- HILFIGER " da cực chất/mẫu mới về

BN 10- BÓP DA NAM " TOMMY- HILFIGER " da cực chất/mẫu mới về

BN 12- BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 12- BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 13 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 13 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 14 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen ngan trong có 2 khoá mới về

BN 14 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen ngan trong có 2 khoá mới về

BN 16 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 16 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 18 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " DA ĐEN MỜ cực sang /mới về

BN 18 - BÓP DA HIỆU " NAUTICA " DA ĐEN MỜ cực sang /mới về

BN 23 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI( CÓ 2 MÀU,NÂU& ĐEN)

BN 23 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI( CÓ 2 MÀU,NÂU& ĐEN)

BN 24 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 24 - BÓP DA CAO CÂP " TOMMY HILFIGER " MẪU MỚI / CỰC SANG & CHẤT

BN 28 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen da vân hột ngăn trong có 2 khoá

BN 28 - BÓP DA NAM " RELIC - USA " màu đen da vân hột ngăn trong có 2 khoá

DNN 01- DÂY NICH NAM HIỆU " POLO " da nguyên miếng LOGO NỔI size 34 - 3,5 cm

DNN 01- DÂY NICH NAM HIỆU " POLO " da nguyên miếng LOGO NỔI size 34 - 3,5 cm

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 08- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " da nguyên miếng size 36 - 4 cm

DNN 08- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " da nguyên miếng size 36 - 4 cm

DNN 12 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 12 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 14 - DÂY NỊCH NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 14 - DÂY NỊCH NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 18 - DÂY NỊCH NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 18 - DÂY NỊCH NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 19 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 19 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 26 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 26 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

G 01 - GIẦY THỂ THAO NỮ " NIKE- RUN REAX " size 6 US = 36,5 VN cực nhẹ

G 01 - GIẦY THỂ THAO NỮ " NIKE- RUN REAX " size 6 US = 36,5 VN cực nhẹ

G 03 - GIẦY THỂ THAO NỮ " NIKE-AIR " size 6.5 US = 37,5 VN cực nhẹ

G 03 - GIẦY THỂ THAO NỮ " NIKE-AIR " size 6.5 US = 37,5 VN cực nhẹ

G 04 - GIẦY THỂ THAO NỮ " NIKE- running Free 5.0 " size 9 US = 40 VN cực nhẹ

G 04 - GIẦY THỂ THAO NỮ " NIKE- running Free 5.0 " size 9 US = 40 VN cực nhẹ

GN 01 - GIẦY MỌI - LƯỜI " BOSTONIAN " DA CỰC SANG & CHẤT / US = 8 - 41,5 VN

GN 01 - GIẦY MỌI - LƯỜI " BOSTONIAN " DA CỰC SANG & CHẤT / US = 8 - 41,5 VN

GN 02 - GIẦY MỌI - LƯỜI " CK Calvin Klein " DA VÂN HỘT CỰC SANG ( US 8 = 41 VN & US 8,5 = 42 VN )

GN 02 - GIẦY MỌI - LƯỜI " CK Calvin Klein " DA VÂN HỘT CỰC SANG ( US 8 = 41 VN & US 8,5 = 42 VN )

GN 09 - GIẦY MỌI NAM HIỆU " ALFANI " SIZE US 8,5 = 42,5 VN (DA CỰC CHẤT& NHẸ)

GN 09 - GIẦY MỌI NAM HIỆU " ALFANI " SIZE US 8,5 = 42,5 VN (DA CỰC CHẤT& NHẸ)

NƯỚC HOA Nam & Nữ

NH 01- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Coral " EDT 65 ml

NH 01- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Coral " EDT 65 ml

NH 02- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Amethyste " EDT 65 ml

NH 02- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia Amethyste " EDT 65 ml

NH 03- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia INDIAN Garmet " EDT 65 ml

NH 03- NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI Omnia INDIAN Garmet " EDT 65 ml

NH 04 - NƯỚC HOA " VERSACE YELLOW DIAMOND " 90ml

NH 04 - NƯỚC HOA " VERSACE YELLOW DIAMOND " 90ml

NH 05 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL APSOLU " eau de parfum 90ml/new

NH 05 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL APSOLU " eau de parfum 90ml/new

NH 06 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL " 90ml

NH 06 - NƯỚC HOA " VERSACE BRIGHT CRYSTAL " 90ml

NH 07 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL CHANCE " eau de parfum 100ml/ made in france

NH 07 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL CHANCE " eau de parfum 100ml/ made in france

NH 08 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL COCO Modemoiselle " EDP 100ml - made in france

NH 08 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL COCO Modemoiselle " EDP 100ml - made in france

NH 09 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL BLEU - EDT " 50mL & 100ml / made in france

NH 09 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL BLEU - EDT " 50mL & 100ml / made in france

NH 10 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - AMARA " 100ml / made in ITALY

NH 10 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA - AMARA " 100ml / made in ITALY

NH 11 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA marine TONIQ " 100ml / made ITALY

NH 11 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA marine TONIQ " 100ml / made ITALY

NH 12 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA pour homme " 100ml / made ITALY

NH 12 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI AQVA pour homme " 100ml / made ITALY

NH 13 - NƯỚC HOA HIỆU " BURBERRY LONDON " for nem 100ml /france

NH 13 - NƯỚC HOA HIỆU " BURBERRY LONDON " for nem 100ml /france

NH 14- NƯỚC HOA " BURBERRY LONDON " eau de parfum 100ml /france for women

NH 14- NƯỚC HOA " BURBERRY LONDON " eau de parfum 100ml /france for women

NH 15 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI JASMIN NOIR " Eau De Parfum 100ml / made in ITALY

NH 15 - NƯỚC HOA HIỆU " BVLGARI JASMIN NOIR " Eau De Parfum 100ml / made in ITALY

NH 16 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI BY GICCI Pour Homme " 90 ml

NH 16 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI BY GICCI Pour Homme " 90 ml

NH 17 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI PREMIERE " eau de Parfum 75ml

NH 17 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI PREMIERE " eau de Parfum 75ml

NH 18- NƯỚC HOA HIỆU " REVEAL Calvin Klein " eau de parfum 100ml

NH 18- NƯỚC HOA HIỆU " REVEAL Calvin Klein " eau de parfum 100ml

NH 19 - NƯỚC HOA HIỆU " Salvator-SIGNORINA " eau de parfum 100 ml

NH 19 - NƯỚC HOA HIỆU " Salvator-SIGNORINA " eau de parfum 100 ml

NH 20 - NƯỚC HOA HIỆU " LOLITA Lempicka " eau de parfum 100 ml

NH 20 - NƯỚC HOA HIỆU " LOLITA Lempicka " eau de parfum 100 ml

NH 21 - NƯỚC HOA HIỆU " TERRE DHERMER " EDT 100 ml

NH 21 - NƯỚC HOA HIỆU " TERRE DHERMER " EDT 100 ml

NH 22 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL BLEU - EDP " 50mL & 100ml / made in france

NH 22 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL BLEU - EDP " 50mL & 100ml / made in france

NH 23 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL ALLURE SPORT " 100 ml / made in france

NH 23 - NƯỚC HOA HIỆU " CHANEL ALLURE SPORT " 100 ml / made in france

NH 24 - NƯỚC HOA " CHANEL ALLURE SPORT " eau EXTRÊME 100 ml / made in france

NH 24 - NƯỚC HOA " CHANEL ALLURE SPORT " eau EXTRÊME 100 ml / made in france

NH 25 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Intense Pour Homme " 90ml

NH 25 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Intense Pour Homme " 90ml

NH 26 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Black Pour Homme " 90ml

NH 26 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Black Pour Homme " 90ml

NH 27 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Pour Homme " 90ml

NH 27 - NƯỚC HOA HIỆU " GUCCI Guilty Pour Homme " 90ml

NH 28 - NƯỚC HOA " Calvin Klein BEAUTY " Eau de parfum 50ml /made in france

NH 28 - NƯỚC HOA " Calvin Klein BEAUTY " Eau de parfum 50ml /made in france

NH 29 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE EROS " 100ml / new

NH 29 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE EROS " 100ml / new

NH 30 - NƯỚC HOA " VERSACE Eros Pour Femme " Eau de parfum 100ml

NH 30 - NƯỚC HOA " VERSACE Eros Pour Femme " Eau de parfum 100ml

NH 31 - NƯỚC HOA HIỆU " CK Calvin Klein - Endless Euphoria "eau de Parfum 75ml

NH 31 - NƯỚC HOA HIỆU " CK Calvin Klein - Endless Euphoria "eau de Parfum 75ml

NH 32 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein Euphoria " eau de parfum 100 ml FOR WOMEN

NH 32 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein Euphoria " eau de parfum 100 ml FOR WOMEN

NH 33 - NƯỚC HOA " Calvin Klein Euphoria men " 100 ml FOR MEN

NH 33 - NƯỚC HOA " Calvin Klein Euphoria men " 100 ml FOR MEN

NH 34 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI code - Limited Edition " 75ml /made in france

NH 34 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI code - Limited Edition " 75ml /made in france

NH 35 - NƯỚC HOA HIỆU " GIÒ - GIORGIO ARMANI " 100ml / made in france

NH 35 - NƯỚC HOA HIỆU " GIÒ - GIORGIO ARMANI " 100ml / made in france

NH 36 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI ACQUA di GIOIA " Eau de parfum 100 ml

NH 36 - NƯỚC HOA HIỆU " GIORGIO ARMANI ACQUA di GIOIA " Eau de parfum 100 ml

NH 37 - NƯỚC HOA " Victoria's secret VERY SEXY for HER " 50ml/ made in france

NH 37 - NƯỚC HOA " Victoria's secret VERY SEXY for HER " 50ml/ made in france

NH 38 - NƯỚC HOA HIỆU " CK Calvin Klein MAN "50 ML & 100 ml / USA

NH 38 - NƯỚC HOA HIỆU " CK Calvin Klein MAN "50 ML & 100 ml / USA

NH 39 - NƯỚC HOA HIỆU " BVL GARI Pour Homme " 100ml

NH 39 - NƯỚC HOA HIỆU " BVL GARI Pour Homme " 100ml

NH 40 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER Fresh " 100 ml

NH 40 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER Fresh " 100 ml

NH 41 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER " 100 ml

NH 41 - NƯỚC HOA HIỆU " Calvin Klein ENCOUNTER " 100 ml

NH 42 - NƯỚC HOA HIỆU " LANCÔME MIRACLE " 100ml / made in france

NH 42 - NƯỚC HOA HIỆU " LANCÔME MIRACLE " 100ml / made in france

NH 43 - NƯỚC HOA HIỆU " TRESOI MIDNIGHT - Lancome " EDP 75ml

NH 43 - NƯỚC HOA HIỆU " TRESOI MIDNIGHT - Lancome " EDP 75ml

NH 44 - NƯỚC HOA " LANCÔME TRESOR " Eau de parfum 100ml / made in france

NH 44 - NƯỚC HOA " LANCÔME TRESOR " Eau de parfum 100ml / made in france

NH 45 - NƯỚC HOA HIỆU " TRESOI IN LOVE Lancome " Eau de parfum 75ml

NH 45 - NƯỚC HOA HIỆU " TRESOI IN LOVE Lancome " Eau de parfum 75ml

NH 46 - NƯỚC HOA CAO CẤP " MARC JACOBS " Eau de parfum 100 ml

NH 46 - NƯỚC HOA CAO CẤP " MARC JACOBS " Eau de parfum 100 ml

NH 47 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE Pour Homme " 100 ml

NH 47 - NƯỚC HOA HIỆU " VERSACE Pour Homme " 100 ml

NH 48 - NƯỚC HOA HIỆU " BANANA Republic Wildbloom " 100 ml - eau de parfum

NH 48 - NƯỚC HOA HIỆU " BANANA Republic Wildbloom " 100 ml - eau de parfum

PHỤ KIỆN NAM

DNN 01- DÂY NICH NAM HIỆU " POLO " da nguyên miếng LOGO NỔI size 34 - 3,5 cm

DNN 01- DÂY NICH NAM HIỆU " POLO " da nguyên miếng LOGO NỔI size 34 - 3,5 cm

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 03- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 cm_ 3cm (màu nâu tối)

DNN 04- DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 04- DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI'S " MÀU NÂU DA NGUYÊN MIẾNG size 38 /3,5cm

DNN 05- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " size 36 bản 3cm

DNN 05- DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " size 36 bản 3cm

DNN 06- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " thời trang - SIZE 36 - 3 ,5cm

DNN 06- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " thời trang - SIZE 36 - 3 ,5cm

DNN 07- DÂY NỊCH NAM "TOMMY HILFIGER "size 34, 36/ 4cm(100%Da nguyên miếng)

DNN 07- DÂY NỊCH NAM "TOMMY HILFIGER "size 34, 36/ 4cm(100%Da nguyên miếng)

DNN 08- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " da nguyên miếng size 36 - 4 cm

DNN 08- DÂY NICH NAM HIỆU " LEVI'S " da nguyên miếng size 36 - 4 cm

DNN 09 - DÂY NICH NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 09 - DÂY NICH NAM HIỆU " NIKE GOLF "da cực chất, hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 10 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 10 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 36 - 3,5cm

DNN 11- DÂY NỊCH NAM " TOMMY HILFIGER " SIZE 38 - 3cm búp xoay 2 màu/ đen bóng & đen mờ

DNN 11- DÂY NỊCH NAM " TOMMY HILFIGER " SIZE 38 - 3cm búp xoay 2 màu/ đen bóng & đen mờ

DNN 12 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 12 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " màu nâu_ size 34 /3,5cm

DNN 13 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 13 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 /3,5cm

DNN 14 - DÂY NỊCH NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 14 - DÂY NỊCH NAM " BRONZINO " da nguyên miếng size 36 & 38 /4cm(made in italy)

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 15 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 38 _ 3,5 cm

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 16 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 34 / bản 3,5 cm( da cực kỳ chất )

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 17 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " POLO " size 36 _ 3 cm " da cực chất "

DNN 18 - DÂY NỊCH NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 18 - DÂY NỊCH NAM đẵng cấp HIỆU " POLO " size 36/ bản 3,5cm( da cực kỳ chất )

DNN 19 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 19 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " AMERICA EAGLE " DA NGUYÊN MIẾNG size 36 / 4 cm

DNN 20 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " da đen bóng mờ cực sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 20 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " da đen bóng mờ cực sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 21 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 4cm màu đen da nguyên miếng

DNN 21 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 4cm màu đen da nguyên miếng

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 22 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " DOCKERS " da đen mẫu mới size 34 - 36 bản 3cm

DNN 23 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " búp xoay da đen & nâu size 36 _ 3,5 cm

DNN 23 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " búp xoay da đen & nâu size 36 _ 3,5 cm

DNN 24 - DÂY NICH NAM HIỆU " CHROME " búp móc da nguyên miếng /hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 24 - DÂY NICH NAM HIỆU " CHROME " búp móc da nguyên miếng /hàng độc- SIZE 36 - 3,5cm

DNN 25 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI 'S " búp xoay da nâu & đen size 34-36 / 4cm

DNN 25 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " LEVI 'S " búp xoay da nâu & đen size 34-36 / 4cm

DNN 26 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 26 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 34 - 3,5 cm da nguyên miếng

DNN 27 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND "size 34, 36, 38/ bản 4cm (100%da nguyên miếng)

DNN 27 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND "size 34, 36, 38/ bản 4cm (100%da nguyên miếng)

DNN 29 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu nâu bò size 38 - 3 cm

DNN 29 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu nâu bò size 38 - 3 cm

DNN 30 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 - 3 cm

DNN 30 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 38 - 3 cm

DNN 31 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu đen size 36 - 3 cm

DNN 31 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " da màu đen size 36 - 3 cm

DNN 32 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " IKE BEHAR - USA " size 38 - 3,5 cm - màu nâu đậm

DNN 32 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " IKE BEHAR - USA " size 38 - 3,5 cm - màu nâu đậm

DNN 33 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ISAAC MIZRAHI - NEW YORK " size 38 - 3,5 cm nâu cực chuẩn

DNN 33 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ISAAC MIZRAHI - NEW YORK " size 38 - 3,5 cm nâu cực chuẩn

DNN 34 - DÂY NỊCH NAM " POLO " Da nguyên miếng SIZE 36 - 4 cm mới về

DNN 34 - DÂY NỊCH NAM " POLO " Da nguyên miếng SIZE 36 - 4 cm mới về

DNN 67- DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 38 - 3.5cm búp móc

DNN 67- DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK- Calvin Klein " size 38 - 3.5cm búp móc

DNN 68 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " size 38 / 3,5 cm

DNN 68 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY- HILFIGER " size 38 / 3,5 cm

DNN 69 - DÂY NỊCH NAM " TOMMY- HILFIGER " búp xoay ĐẦU MẠ VÀNG-CỰC SANG size 34 , 36 / 3.5cm

DNN 69 - DÂY NỊCH NAM " TOMMY- HILFIGER " búp xoay ĐẦU MẠ VÀNG-CỰC SANG size 34 , 36 / 3.5cm

DNN 70- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 70- DÂY NICH NAM HIỆU " CK calvin Klein " BÚP MÓC - SIZE 36 - 3,5 cm

DNN 71 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " màu đen búp móc size 36 _ 3,5 cm

DNN 71 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE " màu đen búp móc size 36 _ 3,5 cm

DNN 72 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUEES - USA " size 40 - 3.5cm

DNN 72 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUEES - USA " size 40 - 3.5cm

DNN 73 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36 - 3 cm

DNN 73 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36 - 3 cm

DNN 74 - DÂY NỊCH NAM " DICKIES " SIZE 36 - 3 .5 cm mới về

DNN 74 - DÂY NỊCH NAM " DICKIES " SIZE 36 - 3 .5 cm mới về

DNN 75 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36cm_ 3cm (nâu chocolate)

DNN 75 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TOMMY HILFIGER " size 36cm_ 3cm (nâu chocolate)

DNN 76 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 36_ 3 cm

DNN 76 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " CK Calvin Klein " size 36_ 3 cm

DNN 77- DÂY NỊCH NAM HIỆU " Calvin-Klein " size 38-40 - 3.5cm

DNN 77- DÂY NỊCH NAM HIỆU " Calvin-Klein " size 38-40 - 3.5cm

DNN 78- DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUESS " size 36 bản 3,5cm

DNN 78- DÂY NỊCH NAM HIỆU " GUESS " size 36 bản 3,5cm

DNN 79 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE "búp móc da đen bóng mờ rất sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 79 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " KENNETH COLE "búp móc da đen bóng mờ rất sang size 36 _ 3,5 cm

DNN 80 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " màu đen size 36 bản 3,5cm da nguyên miếng

DNN 80 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " TIMBERLAND " màu đen size 36 bản 3,5cm da nguyên miếng

DNN 81 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ECKO " size 36 /4 cm

DNN 81 - DÂY NỊCH NAM HIỆU " ECKO " size 36 /4 cm

DNN 82 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 34 - 3 cm

DNN 82 - DÂY NICH NAM HIỆU " PERRY ELLIS " BÚP XOAY-SIZE 34 - 3 cm